Welkom bij
Limburg samen.

De vereniging voor en door Limburgers

Privacyverklaring vzw Limburg Samen

VZW Limburg Samen hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens en een goede beveiliging daarvan.

In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en wat uw rechten zijn.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die door de wet worden gesteld.

Welke gegevens verzamelen wij?

Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan wij u kunnen identificeren of die wij aan u kunnen koppelen. Bij een deelname aan een samen aankoop laat u bepaalde gegevens bij ons achter.

De gegevens die wij verzamelen zijn nodig om uw bestelling of deelname te kunnen verwerken.

Het gaat om de volgende gegevens:

Waar gebruiken wij jouw gegevens voor?

Om de bestellingen /groepsaankoop correct te kunnen uitvoeren, verwerken wij uw gegevens in een aantal stappen.

Als u uw bestelling plaatst bij ons op onze website dan krijgen wij uw gegevens binnen en de leverancier krijgt deze van ons om uw bestelling te verwerken.

Om u van dienst te zijn indien nodig gebruiken wij uw E-mail of telefoonnummer om u te contacteren.

Bij eventuele onduidelijkheden kan dit nodig zijn.

Onze kortingen zijn alleen via onze website beschikbaar.

Hoe communiceren wij met u?

Wij communiceren zoveel mogelijk per e-mail en telefoon.

Ook via onze nieuwsbrief

Indien er vragen zijn kan je ons contacteren via onze gegevens die je terug kan vinden op onze website.

In ons praatcafé is er de mogelijkheid om persoonlijk uw vraag te stellen.

Gegevens delen

Limburg Samen organiseert samen aankoop en werkt hiervoor samen met leveranciers om dit doel te bereiken.

Indien u inschrijft bij ons kunnen wij uw gegevens delen om de hierboven beschreven doelstellingen te behalen.

De door u verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt om de overeenkomst te kunnen uitvoeren.

Deze website en websites van derden

Wij doen al het mogelijke om persoonsgegevens en onze website te beschermen tegen storingen, indringing van buitenaf, virussen en malware.

Gezien de technische eigenschappen van het internet is een storing of probleem nooit volledig uit te sluiten.

Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor verlies of misbruik van gegevens door onrechtmatig verkregen toegang tot onze computers of systemen, behoudens opzet of daaraan grenzende bewuste roekeloosheid.

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze websites zijn verbonden.

Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.

Uw rechten

U kan ten alle tijden met ons contact opnemen om uw gegevens te wijzigen.

Om veiligheidsredenen zullen we u contateren als we u niet persoonlijk kennen en dan nagaan of de info die we via u kregen klopt en u op een later tijdstip terug opbellen om dit in orde te maken.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u een vraag hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u vragen of verzoeken heeft

U kunt op verschillende manieren contact opnemen:

Telefonisch via 0486 243442